6 tiêu chuẩn Việt Nam về lắp đặt thang máy cần phải biết 

Thang máy là thiết bị hỗ trợ di chuyển yêu cầu sự an toàn cao trong quá trình sử dụng. Ngoài các yêu cầu tiêu chuẩn chung về thang máy trên thế giới, các tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy được đưa ra và yêu cầu tất cả các đơn vị sản xuất, lắp đặt cần phải tuân thủ. Hiện tại, có 6 Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy. Hãy cùng công ty thang máy – Thang Máy Taza Việt Nam tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

6 tiêu chuẩn Việt Nam về lắp đặt thang máy cần phải biết 
6 tiêu chuẩn Việt Nam về lắp đặt thang máy cần phải biết

Tiêu chuẩn 1: Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5744: 1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

Đây là tiêu chuẩn về thang máy được ban hành sớm nhất từ năm 1993 tại Việt Nam – khi mà chưa có nhiều công trình ở Việt Nam lắp thang máy. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy tải hàng và tải người (kể cả các dòng thang máy giá rẻ)quy định những yêu cầu cơ bản về kỹ thuật an toàn trong quá trình lắp đặt và vận hành thang máy.

Tiêu chuẩn 5744-1993 đưa ra các quy định và tiêu chuẩn với các nội dung sau:

 • Quy định các điều kiện để lắp đặt thang máy với từng loại thang nhập khẩu, liên doanh trong nước.
 • Quy định các yêu cầu đối với đơn vị lắp đặt thang máy
 • Quy định các vấn đề liên quan đến an toàn trong lắp đặt thang máy.
 • Quy định quy tắc nghiệm thu lắp đặt thang máy
 • Quy định về vấn đề sử dụng và vận hành thang máy.

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với các loại thang máy có dẫn động điện; được phân thành 5 loại sau:

 • Loại I: Thang máy thiết kế cho chuyên tải người.
 • Loại II: Thang máy thiết kế chủ yếu để chở người và có các hàng hóa mang kèm theo.
 • Loại III: Thang máy thiết kế chở giường (băng ca) trong các bệnh viện.
 • Loại IV: Thang máy thiết kế chủ yếu để chuyển chở hàng hóa và có người đi kèm theo.
 • Loại V: Thang máy điều khiển ngoài cabin dùng để chuyển chở hàng – người không thể vào được.

Tiêu chuẩn 2: Cơ cấu an toàn cơ khí

6 tiêu chuẩn Việt Nam về lắp đặt thang máy cần phải biết 

TCVN 5866: 1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí

Đây là quy chuẩn thuộc tiêu chuẩn chất lượng thang máy trong lĩnh vực xây dựng. Tiêu chuẩn này áp dụng đối loại thang máy giống với TCVN5744:1993 và quy định yêu cầu an toàn đối với các cơ cấu sau:

 • Yêu cầu đối với bộ khống chế vận tốc cabin
 • Yêu cầu đối với giảm chấn và cữ chặn của cabin 
 • Yêu cầu đối với cơ cấu hãm bảo hiểm của cabin 
 • Yêu cầu đối với khóa tự động của cửa tầng thang máy

>>> Xem thêm: Thang máy buồng kính

Tiêu chuẩn 3: Tiêu chuẩn thang máy điện

TCVN 6904: 2001 Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

Tiêu chuẩn này được ban hành bởi Bộ Khoa học Công nghệ, quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cho thang máy dẫn động điện trong các trường hợp sau:

 • Sau khi lắp đặt trước khi đưa thang máy vào sử dụng;
 • Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa thang máy;
 • Sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
 • Thang máy hết hạn giấy phép sử dụng;
 • Theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn lao động.

Tiêu chuẩn 4: Tiêu chuẩn thang máy thủy lực

Thang máy dùng công nghệ thủy lực

TCVN 6905: 2001 Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

Tiêu chuẩn này cũng được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ vào năm 2001 . Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn cho thang máy dẫn động thuỷ lực trong các trường hợp sau:

 • Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa thang máy thủy lực;
 • Sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
 • Thang máy thủy lực hết hạn giấy phép sử dụng;
 • Theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn lao động.

>>> Xem thêm: Thang máy 450kg

Tiêu chuẩn 5: Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy

TCVN 6396-28:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy

Tiêu chuẩn này được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2013, là 1 trong các tiêu chuẩn về thang máy quan trọng nhất. Bộ tiêu chuẩn này gồm:

 • TCVN 6395:2008 Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
 • TCVN 6396-2:2009 Thang máy thủy lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
 • TCVN 6396-3:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực.
 • TCVN 6396-28:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người; thang máy chở người và hàng.
 • TCVN 9396-58:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Kiểm tra và thử – Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng.
 • TCVN 6396-70:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người; thang máy chở người và hàng – Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật.
 • TCVN 6396-71:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng.
 • TCVN 6396-72:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người, thang máy chở người và hàng – Phần 72: Thang máy chữa cháy.
 • TCVN 6396-73:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người, thang máy chở người và hàng – Phần 73: Trạng thái của thang máy chở người và thang máy trong trường hợp có sự cố cháy, hỏa hoạn.
 • TCVN 6396-80:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đang sử dụng – Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người, thang máy chở người và hàng.

Tiêu chuẩn 6: Quy chuẩn thang máy gia đình 

Quy chuẩn thang máy gia đình TCVN 6395:2008.

Tiêu chuẩn này được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung chính của tiêu chuẩn này dành cho thang máy điện với các nội dung yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt, lắp đặt cố định, phục vụ những tầng dừng xác định, cabin được thiết kế để chở người hoặc chở hàng có người đi kèm, được treo bằng cáp hoặc xích, di chuyển theo ray dẫn hướng đặt đứng hoặc nghiêng không quá 150 độ so với phương thẳng đứng.

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu kỹ hơn các tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy thông qua các văn bản pháp luật trên các trang mạng chính thống. Nếu bạn cần tư vấn thêm về thang máy, liên hệ với Thang Máy Taza Việt Nam để được hỗ trợ.

Hotline: 0969 514 888

Bài viết khác: