Mẫu trần giả CABIN

Bộ phần trần trong cabin mà chúng ta nhìn thấy thực tế có hai lớp. Lớp trần thứ nhất được gắn liền với bộ khung của cabin thang và lớp thứ hai là lớp trần chúng ta dễ dàng thấy được khi đứng trong phòng thang gọi là trần giả thang máy hay được hiểu đơn giản là lớp trần dùng để trang trí. Với mỗi loại thang máy ứng với những công trình, kiến trúc khác nhau chúng ta sẽ lựa chọn lớp trần với những màu sắc, hoa văn trang trí khác nhau sao cho phù hợp, hài hòa và tạo nên sự thống nhất với tổng kiến trúc.

TRẦN GIẢ THANG MÁY – NÉT TINH TẾ TỪ NỘI THẤT

  TZ – TA001  

  TZ – TA002  

  TZ – TA003  

  TZ – TA004  

  TZ – TA005  

  TZ – TA006  

  TZ – PV001  

  TZ – PV002  

  TZ – PV003  

  TZ – PV004  

  TZ – PV005  

  TZ – PV006  

  TZ – PV007  

  TZ – PV008  

  TZ – PV009  

  TZ – PV010  

  TZ – PV011  

  TZ – PV012  

  TZ – PV013  

  TZ – PV014  

  TZ – PV015  

  TZ – PV016  

  TZ – PV017  

  TZ – PV018  

  TZ – PV019  

  TZ – PV020  

  TZ – PV021  

  TZ – PV022  

  TZ – PV023  

  TZ – PV024  

  TZ – PV025  

  TZ – PV026  

  TZ – PV027  

  TZ – PV028  

  TZ – PV032  

  TZ – PV033  

  TZ – PV034  

  TZ – PV035  

  TZ – PV036  

  TZ – PV037  

  TZ – PV038  

  TZ – PV039  

  TZ – PV040  

  TZ – PV041  

  TZ – PV042  

  TZ – PV043  

  TZ – PV044  

  TZ – PV045  

  TZ – PV046  

  TZ – PV047  

Hotline
Hotline
Facebook
Mail
Zalo