CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách thức Công ty cổ phần kỹ thuật và xuất nhập khẩu thang máy Taza Việt Nam sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có được thông qua URL : https://thangmaytaza.com/ (“Trang Web”) hoặc các phương tiện khác.

“Dữ liệu Cá nhân” là tất cả thông tin có liên quan đến bạn mà xác định hoặc cho phép nhận dạng bạn (bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm như tên, số liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, địa chỉ cư trú, mật khẩu, Địa chỉ Giao thức Internet) mà chúng tôi có được thông qua việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang Web.

Để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này theo từng thời điểm. Thông báo về những cập nhật đó sẽ được đăng trên Trang Web này với tuyên bố rõ ràng về các điểm đã thay đổi và ngày có hiệu lực. Đối với bất kỳ cập nhật/sửa đổi nào có thể mở rộng hơn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến phương thức liên lạc đã đăng ký của bạn.

1. Thu thập và Sử dụng
1.1 Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau khi bạn truy cập Trang Web:

(a) Số liệu thống kê web ẩn danh được thu thập khi bạn duyệt trang web
(b) Dữ liệu Cá nhân mà bạn biết và đồng ý cung cấp cho chúng tôi khi bạn (i) đăng ký sản phẩm của bạn, (ii) đăng ký nhận thông tin sản phẩm, (iii) tham gia vào các hoạt động tiếp thị trực tiếp như quảng cáo trực tuyến, khảo sát và rút thăm may mắn, và/hoặc (iv) gửi câu hỏi hoặc cung cấp phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi, (v) thực hiện giao dịch thông qua Trang Web và/hoặc (vi) thuê chúng tôi sửa chữa hoặc bảo dưỡng sản phẩm của bạn.

1.2 Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân từ các tổ chức khác trong công ty Thang Máy Taza Việt Nam hoặc từ bên thứ ba chuyển cho chúng tôi thông tin về bạn một cách hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp, đại lý cũng như đại diện bán hàng của chúng tôi.

1.3 Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để

a) giám sát việc sử dụng, điều chỉnh, tính toán và cải thiện các dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi;
b) cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của bạn (bao gồm nhận dạng bạn và xử lý yêu cầu dịch vụ của bạn);
c) cho phép bạn tham gia các cuộc thi và khảo sát;
d) gửi cho bạn thông tin tiếp thị, cập nhật dịch vụ và khuyến mại mà bạn yêu cầu hoặc theo sự đồng ý của bạn; Và
e) ngăn chặn các hoạt động có khả năng bị cấm hoặc bất hợp pháp và/hoặc thực hiện Điều khoản sử dụng của chúng tôi
f) Đảm bảo chúng tôi tuân thủ mọi nghĩa vụ hợp pháp theo pháp luật hiện hành

1.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi nhập dữ liệu phát sinh từ việc bạn đăng ký hoặc gửi Dữ liệu Cá nhân.

2. Cookie và theo dõi thụ động
2.1 “Cookie” là một yếu tố dữ liệu có thể được gửi đến trình duyệt của bạn. Sau đó, trình duyệt của bạn có thể lưu trữ nó trên hệ thống dựa trên các tùy chọn bạn đã đặt trên trình duyệt của mình. Cookie thu thập thông tin về hệ điều hành của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn loại trình duyệt và địa chỉ giao thức Internet.

2.2 Trang eb thỉnh thoảng sử dụng cookie để nâng cao chất lượng thông tin và dịch vụ được cung cấp, và để giúp điều hướng trang web thuận tiện hơn. Trang Web sẽ không sử dụng cookie để lấy thông tin để nhận dạng bạn trừ trường hợp bạn đã đồng ý cung cấp thông tin đó trước.

2.3 Bạn có thể lựa chọn cấu hình trình duyệt internet của mình để thông báo khi bạn nhận cookie, giúp bạn quyết định có chấp nhận cookie hay không. Hơn nữa, bạn có thể chọn chặn tất cả cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối hoặc chặn cookie, bạn không thể sử dụng tất cả các chức năng trên Trang Web.

3. Truy cập, chỉnh sửa, rút lại sự đồng ý và các quyền khác
3.1 Trong phạm vi cho phép bởi pháp luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành , bạn có thể truy cập, xem xét, chỉnh sửa và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình, đồng thời rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân.

3.2 Nếu bạn muốn truy cập, xem xét, chỉnh sửa, cập nhật hoặc rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã gửi qua Trang Web hoặc có bất kỳ yêu cầu nào về việc xử lý thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin đề cập tại đoạn 9.

4. Chuyển và lưu trữ quốc tế
4.1 Khi cần thiết, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ có thể được chuyển xuyên biên giới và lưu trữ tại một địa điểm quốc tế để xử lý theo thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn của Thang Máy Taza Việt Nam. Bằng cách truy cập Trang Web hoặc gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này.

5. Bảo mật và Bảo vệ
5.1 Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thực hiện các biện pháp bảo vệ bảo mật phù hợp nhằm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn không bị truy cập trái phép hoặc mất mát do sự cố.

5.2 Nhân viên của chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân được thu thập.

5.3 Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình khi bạn truy cập Internet. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối cho tính bảo mật của thông tin bạn truyền qua Internet.

5.4 Trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc trường hợp bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định của Trang Web, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

6. Tiết lộ và lưu giữ
6.1 Chúng tôi có thể cung cấp hoặc chuyển Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho các thực thể khác trong công tyThang Máy Taza Việt Nam, các đại lý và đại lý được ủy quyền cũng như các nhà cung cấp đã ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu theo đoạn 4.1 với mục đích mô tả trong đoạn 1.3. Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể được tiết lộ cho các nền tảng quảng cáo kỹ thuật số (Facebook, Google và các phương tiện truyền thông khác) nếu bạn sử dụng các tính năng được cung cấp bởi các nền tảng quảng cáo kỹ thuật số được tích hợp trong trang web của chúng tôi.

6.2 Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trong các trường hợp sau:

(a) bắt buộc theo quy định pháp luật Việt Nam, giấy triệu tập hoặc lệnh của tòa;
(b) theo yêu cầu của chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan thực thi pháp luật;
(c) để điều tra và ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật, gian lận hoặc hoạt động có hại khác;
(d) để thực thi/bảo vệ các quyền và tài sản của Thang Máy Taza Việt Nam hoặc các đơn vị phụ thuộc của Thang Máy Taza Việt Nam; hoặc
(e) để bảo vệ quyền hoặc sự an toàn cá nhân của nhân viên Thang Máy Taza Việt Namvà các bên thứ ba.

6.3 Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian để phục vụ các Mục đích như được mô tả trong đoạn 1.3 hoặc khoảng thời gian khác theo yêu cầu của pháp luật.

7. Bảo vệ trẻ em
7.1 Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.

7.2 Nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của con bạn từ 7 – 16 tuổi, vui lòng lấy sự đồng ý của con bạn và cung cấp cho chúng tôi hồ sơ về sự đồng ý đó theo yêu cầu của chúng tôi. Bản ghi sự đồng ý có thể ở dạng bản ghi âm hoặc văn bản và bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những bản ghi đó.

8. Trang web của bên thứ ba và trang web truyền thông xã hội
8.1 Trang Web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được lưu trữ bởi các bên thứ ba mà các thông lệ về quyền riêng tư của họ có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web bên thứ ba này và sẽ không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó, ngay cả khi chúng xuất hiện như một phần của Trang Web. Dữ liệu Cá nhân mà bạn chọn cung cấp hoặc được thu thập bởi các bên thứ ba này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách về Quyền riêng tư này. Nếu bạn liên kết đến hoặc truy cập bất kỳ trang web bên thứ ba nào, vui lòng xem lại chính sách bảo mật tương ứng của họ.

8.2 Trang Web có thể cung cấp các tính năng truyền thông xã hội cho phép bạn chia sẻ thông tin với các mạng xã hội của mình và tương tác với chúng tôi trên các trang truyền thông xã hội khác nhau. Việc bạn sử dụng các tính năng này có thể dẫn đến việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn, tùy thuộc vào tính năng đó. Vui lòng xem lại các chính sách và cài đặt quyền riêng tư trên các trang truyền thông xã hội mà bạn tương tác để đảm bảo rằng bạn hiểu thông tin có thể được chia sẻ bởi các trang đó.

8.3 Chúng tôi tuyên bố từ chối rõ ràng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các biện pháp bảo mật hoặc quyền riêng tư được bao gồm hoặc vận hành bởi các nhà điều hành trang web bên thứ ba và trang web truyền thông xã hội.

9. Thông tin liên hệ
9.1 Nếu bạn cần hỗ trợ truy cập hoặc cập nhật Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Nhân viên Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi tại thangmaytaza@gmail.com

10. Tổng quan
10.1 Chính sách về Quyền riêng tư này đưa ra tuyên bố chung về cách chúng tôi hướng đến để bảo vệ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể được cung cấp các chính sách hoặc tuyên bố về quyền riêng tư bổ sung cho Chính sách về quyền riêng tư này đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào do chúng tôi hoặc một thành viên của công ty Thang Máy Taza Việt Nam cung cấp.

11. Các tính năng của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi
Các trang web của chúng tôi cũng chứa các tính năng như video nhúng do bên thứ ba cung cấp thông qua API của họ. Tính năng này bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng của API. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với các tính năng này, thông tin của bạn có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp đó. Để biết thêm thông tin về điều khoản sử dụng của các tính năng, vui lòng truy cập trang web của từng nhà cung cấp.
A. YouTube
Dịch vụ API của YouTube được sử dụng để phát video trên Trang Web của chúng tôi. Thông tin thêm về các dịch vụ và tính năng của dịch vụ có thể được tìm thấy trong YouTube Terms of Service và về việc sử dụng thông tin của bạn trong Google Privacy Policy.